BAKACAK Mühendislik Tesisatçı

Tesisatçı plan, proje, taahhüt, uygulama

BAKACAK Yapı Mühendislik

0538 527 5015 0538 527 5015
tesisatçı, su tesisatçısı, doğalgaz tesisatçısı, mekanik tesisat, havalandırma tesisatı, bakır boru tesisatı...

BAKACAK Mühendislik - Kalorifer Tesisatı

Her türlü tesisat işleriniz için bizi arayabilirsiniz. Hizmet sunduğumuz konulardan bazıları;
İnşaat Tesisat İşleri Kombi Takma İşleri Radyatör Takma İşleri Demir Boru İşleri Plastik Boru İşleri Su Borusu İşleri Tuvalet İşleri Boru Patlağı İşleri Kombi Değişimi İşleri Petek Değişimi İşleri Musluk Değişimi İşleri Çeşme Değişimi İşleri Tesisat Kontrol İşleri Doğalgaz Kaçağı İşleri Kat Kaloriferi İşleri Duşakabin İşleri Vitrifiye İşleri Klozet İşleri Lavabo İşleri Batarya İşleriBakır Tesisat İşleriYoğuşmalı Kombi İşleriDoğalgaz Malzeme SatışlarıHidrofor Kurulumu İşleri

E-Posta: bakacakyapi@gmail.com
0538 527 5015 0538 527 5015
 • yerden ısıtma sistemleri
 • havalandırma sistemleri
 • VRF klima sistemleri
Kat Kaloriferi Sistemleri
Kat kaloriferleri sistemlerine aşağıdaki durumlarda geçilmektedir.
 1. Tek katlı binalarda ve villalarda,
 2. Merkezi ısıtma tesisatı bulunmayan çok katlı binalarda,
 3. Merkezi ısıtma tesisatı bulunan ancak sonradan sistem değiştirilerek bireysel sisteme dönen binalarda

Kat kaloriferi sistemi tek borulu ve çift borulu olmak üzere iki şekilde yapılabilir.
Bu sistemde ısıtıcılar by-pass borusu ile bağlanmıştır.
Çift borulu kat kalorifer sisteminde suyun binaya dağıtılıp toplanmasına göre sınıflandırılır.
 1. Alttan dağıtılıp alttan toplamalı çift borulu kat kaloriferi sistemi
 2. Üstten dağıtıp üstten toplamalı çift borulu kat kaloriferi sistemi
 3. Üstten dağıtılıp alttan toplamalı çift borulu kat kaloriferi sistemi

Kat kaloriferi sistemi, kullanılan yakıtın cinsine göre brülör, sistemin kapasitesine göre sirkülâsyon pompası, boylerler, genleşme deposu program saati, kazan, termostat ve çeşitli parçalardan oluşur. Kapasiteleri 50.000 kcal/h’a (59,3 kW) kadar çıkabilmektedir.
Kombi
Hem ısınma hem de kullanma sıcak suyu hazırlayabilen ısıtma cihazıdır. Bu cihazlar kapalı sistemler için tasarlanmıştır. Merkezi ısıtma için boru tesisatı kat kaloriferleri gibidir.
Sıcak Sulu Kalorifer Tesisatı Sistemleri
 1. Alttan Dağıtmalı Alttan Toplamalı Isıtma Sistemi

  Kazan dairesinin bulunduğu bodrum katın tüm bina tabanına yayılmış olması durumundarahatlıkla uygulanabilir bir tesisat şeklidir. Günümüzde en çok kullanılan tesisat budur.

 2. Üstten Dağıtmalı Alttan Toplamalı Isıtma Sistemi

  Bu sistem, çatısı olmayan ve tam bodrumlu binalarda uygulanır. Bütün katları homojen olarak ısıtmak mümkündür. Bu nedenle en iyi çalışan sistem olarak bilinmektedir. Bu özelliklerine karşın fazla kullanılan bir sistem değildir.

 3. Üstten Dağıtmalı Üstten Toplamalı Isıtma Sistemi

  Şemsiye sistemi olarak ta bilinen böyle sistemler, çatısı teras olmayan ve kısmi bodrumu
  olmayan yerlere uygulanabilmektedir. Bodrumu olmayan yerlerde alttan toplama için yeraltı tesisat kanallarına ihtiyaç vardır. Bu kanallarda herhangi bir nedenle kaçak olduğunda, kaçağın yerini tespit edebilmek için zemin döşemesinin sökülmesi gerekir. Yani maddi zararlara yol açabilir. Kaçak anında evde bulunamama hallerinde ise eşyaların zarar görmesi mümkündür. Isınma bakımından istenmeyen, çalışması en zor tesisattır. Zorunlu hallerde uygulanır ve günümüzde hemen hemen hiç uygulanmamaktadır.


Kızgın Sulu Isıtma Sistemleri
Kızgın su sistemlerinde sistemler 180/110 0C, 150/90 0C, 150/70 0C Gidiş-dönüş suyu sıcaklıkları arası çalışır.
Kızgın su tesisatında sistem atmosfere kapalıdır. Basınçlandırma bir pompa veya denge kabı denilen bir basınçlı kap ile gerçekleşir. Aslında denge kabı kapalı bir genleşme deposudur. Kızgın sulu sistemler esas olarak iki devrelidir. Büyük kapasiteli olanlar gerçek bölge ve şehir ısıtması amacıyla kullanılır. 180/110 sisteminde kazanda 200 0C’a kadar ısıtılan su Genleşme kabına (Dengeleme kabı) gelir. Buradan çıkan kızgın su motorlu vanalarla dönüş suyu (sıcaklığı 110 0C) olan suyla karıştırılır ve 180 0C olarak ısıtma yapacağı bölgenin eşanjör dairesindeki eşanjöre gönderilir. Burada binanın 90/70 hattını ısıtan kızgın su 110 0C olarak tekrar ısı merkezine döner. Dönüşte 180 0C’lık suyla karıştırılır. 130 0C olarak kazana tekrar ısınması için gönderilir.
Buharla Isıtma Sistemleri
Buhar kazanlarında yakıtın yanmasıyla üretilen buhar, tesisata verilmeden önce kollektör üzerindeki yan geçiş ve hat sonlarındaki drenlere açılır. Sisteme buhar verilmeye başlamadan önce ana buhar vanası yan geçişi açılarak, sistem
ısıtılmalı ve önceden kalmış yoğuşan suyun sürüklenmesi sağlanmalıdır. Yan geçiş ve çevrim sonlarında yalnızca buhar geçtiğine emin olununca bu bölümler kapatılır ve doğal buhar kapanı durumuna geçilir. Buhar çıkışı işletme gereksinmelerine yanıt verecek duruma getirilir.
Kullanılmayan hatların son noktalarının çok az açık bırakılmasında yarar vardır. Kazandan alınan buhar çoğu zaman çevrim veya çevrimlerin üzerine konan ve kullanım yerinin basınç gereksinimine göre basınç düşürücülerden geçirilerek kullanılır. Kullanılan buhar bir tankta toplanır, çoğu zaman şamandıralı pompa sistemi ile yoğuşma tankına gönderilir. Böylece ısı ekonomisi sağlanıp verim yükseltilir.
Kullanılan su tamamen kireçsiz olmalıdır. Bu sistemlerde su beslemesi otomatik su düzeyi denetim cihazı tarafından pompaya verilen sinyalle sağlanır.
0538 527 5015 0538 527 5015

Konular

Kalorifer Tesisatı Yapılır

Hizmet Verdiğimiz Bölgeler

E-Posta: bakacakyapi@gmail.com
0538 527 5015 0538 527 5015